Welcome to e-VENDOR

LPPSA Supplier Registration Portal || Portal Pendaftaran Pembekal LPPSA

Registration

Pendaftaran

Company Information

Maklumat Syarikat

Field Code

Kod Bidang

Company Experience

Pengalaman Syarikat

Validation

Pengesahan
New Supplier Registration
Pendaftaran Pembekal Baharu
All information is required
Semua maklumat wajib diisi.

Nama Pemilik

No. Kad Pengenalan Pemilik

No. HP / Tel Pemilik

Alamat Emel Aktif