Announcement :
                   Prosedur Permohonan Pindaan Surat Tawaran Pembiayaan atau Pembatalan Pembiayaan Selepas Kelulusan                    Penutupan Sementara Perkhidmatan Atas Talian LPPSA                    Waktu Operasi Terkini Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Berikutan Fasa Pertama Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan(PKP) Dalam Pelan Pemulihan Negara (PPN)                    Penggunaan Borang Perkakuan Lot Hartanah Bersama Permohonan Tuntutan Bayaran Berperingkat 20% Bagi Jenis 2, Jenis 3 (Pembelian Rumah Yang Sedang Dibina Oleh Kontraktor) dan Jenis 6                    Permohonan Penukaran Peguam Dokumentasi Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam(LPPSA)                    Gangguan Capaian Perkhidmatan Atas Talian LPPSA                    Program Perlindungan Insurans/ Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA) Kepada Pelanggan Sedia Ada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)                    Pengoperasian Perkhidmatan Kaunter Pusat Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) Dalam Fasa Pertama Pelan Pemulihan Negara (PPN) Dan Penggunaan Kaedah Janji Temu Kaunter Pusat LPPSA Secara Atas Talian (Online)                    Penutupan Sementara Premis, Kaunter Pusat Dan Pusat Panggilan Utama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Selaras Dengan Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0                    Penerimaan Arahan Pelantikan Peguam [Letter of Instruction (LI)] Bagi Pengendalian Dokumentasi Kelulusan Baharu Pembiayaan Perumahan LPPSA Melalui Juris Credit Loan Management System (LMS)                    Penggunaan Sistem Pengesahan Penghantaran Dokumen Ke Kaunter Pusat, LPPSA                    Pengurusan Dokumen Permohonan Pembiayaan LPPSA Berstatus Tamat Tempoh, Batal & Tolak
More information on the LPPSA Financing Management System (LMS).
More…
Further information on the Financing Process, Amount of Eligibility, Type of Financing, Eligibility Requirements, Calculation and Payment.
More..
More information on Tender / Quotation Forms and Advertisements
More..
Internal use for LPPSA’s Staff.
More..

LATEST ACTIVITIES

LPPSA One Stop Center

LPPSA OneStop Center @ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan berada di Negeri Kelantan Darul Naim bagi membuka kaunter khidmat nasihat mengenai pembiayaan […]

LPPSA One Stop Center

LPPSA OneStop Center @ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan berada di Negeri Perlis Indera Kayangan bagi membuka kaunter khidmat nasihat mengenai pembiayaan […]

LPPSA One Stop Center

LPPSA OneStop Center @ Hosp Gerik

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan berada di Hospital Gerik, Perak bagi pembukaan kaunter khidmat nasihat seperti ketetapan berikut:- […]