Di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), kami hanya mencari bakat-bakat yang terbaik, berdedikasi dan bersemangat tinggi untuk menyumbang tenaga kepada LPPSA dan berkhidmat untuk negara tercinta. Bakat-bakat ini perlu mempunyai mutu kerja yang terbaik, berkemahiran dan mampu mengatasi cabaran dalam organisasi berprestasi tinggi.

LPPSA menawarkan pakej ganjaran yang kompetitif, peluang latihan serta pembangunan professional yang berterusan.

Peluang Kerjaya

Latihan Industri