mukabuku lppsa twitter lppsa

Syarat-Syarat Pembiayaan
     
1.  Syarat-Syarat Asas 
   i. Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap 
  ii. Warganegara Malaysia
 

iii.

 

Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara (bagi penjawat awam Skim Berpencen), dan 5 tahun sebelum tamat perkhidmatan (bagi penjawat awam Skim KWSP)
  iv. Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun 
  v. Telah disahkan dalam jawatan
  vi. Bukan seorang muflis @ si berhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
  vii. Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
 

viii.

 

Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
     
2. Pembelian Hartanah Yang Belum Mempunyai Hakmilik Individu/Strata di Pasaran Sekunder adobe reader
3.
Pembelian Hartanah Yang Mempunyai Hakmilik Individu/Strata Di Pasaran Sekunder Daripada Individu/Pemaju (Penjual Kedua) adobe reader
4. Pembelian Hartanah Lelongan Lembaga adobe reader
5. Ambil Alih Pembiayaan adobe reader
6. Kerja Tambahan Bagi Pembelian Rumah Kos Rendah adobe reader
7. Pembiayaan Kedua Bagi Pembelian Hartanah Kedua adobe reader
8.
Pertukaran Lot adobe reader
9.
Lampiran Prosedur Jual Cagar Harta - Pindaan adobe reader
   
10 Jenis-Jenis Pinjaman
  JENIS 1: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN YANG TELAH SIAP adobe reader
  JENIS 2: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI adobe reader
  JENIS 3: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN DALAM PEMBINAAN adobe reader
  JENIS 4: MEMBELI TANAH DENGAN TUJUAN MEMBINA RUMAH adobe reader
  JENIS 5: MENYELESAIKAN HUTANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DARIPADA BANK/INSTITUSI KEWANGAN adobe reader
  JENIS 6: MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH PEMOHON YANG DIBELI MELALUI PEMBIAYAAN LEMBAGA adobe reader
  JENIS 7: MEMBUAT KERJA UBAHSUAI RUMAH adobe reader
     
11 Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan  
   
  Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pembiayaan adalah berdasarkan kepada GAJI HAKIKI SEMASA permohonan. Sila rujuk Pekeliling LPPSA Bil 1 Tahun 2016 adobe reader
  Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah tertakluk kepada para 5.2, 5.3 dan para 3 Lampiran A6 Pekeliling LPPSA Bil. 1 Tahun 2016

 
     

 

 

Go to top