Iklan Tender/Sebut Harga


Perolehan Perkhidmatan Pesanan Ringkas Pukal (Bulk Short Messaging Service – SMS) Bagi Kegunaan Loan Management System (LMS) Di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) - DITUTUP 

- Notis Iklan Sebut Harga

- Dokumen Sebut Harga

- Senarai Lampiran

- Lampiran Q

- Surat Perwakilan Kuasa

- Surat Pengesahan Ke Taklimat Sebut Harga

 

 

Perolehan Perkhidmatan Menaik Taraf Sistem Pemantauan Rangkaian Manage Engine OpManager di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) - DITUTUP

- Notis Iklan Sebut Harga

- Dokumen Sebut Harga

- Senarai Lampiran

- Lampiran

 

Perolehan Perkhidmatan Sewaan Tempat, Khidmat Sokongan, Membuka, Membungkus, Mengangkut, Menghantar, Memasang Semula, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkakasan Bagi Sistem Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) di Pusat Pemulihan Bencana (DRC) - DITUTUP

- Notis Tender

- Surat Pengesahan Ke Taklimat Tender

- Surat Perwakilan Kuasa

 

Perolehan Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku Laporan Tahunan 2017 Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) - DITUTUP

- Notis Iklan Sebut Harga

- Dokumen Sebut Harga

- Senarai Lampiran

- Lampiran Q

 

Go to top