mukabuku lppsa

 

BERITA SEMASA
         
arrowBlue       Eksekutif Pembiayaan (FE) Berdaftar Dengan LPPSA Bagi Membantu Permohonan Pembiayaan Perumahan LPPSA new
arrowBlue       Tanggungjawab Ketua Jabatan Berkaitan Pinjaman Perumahan 
arrowBlue       Tanggungjawab Peminjam Berkaitan Pinjaman Perumahan LPPSA 
arrowBlue       Pelaksanaan Mewajibkan Penggunaan Peguam Berdaftar Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) Dalam Urusan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPPSA 
arrowBlue       Penggunaan Format Surat Iringan Standard Bagi Tujuan Penyerahan Borang Cagaran (Kes Pindakmilik dan Gadaian - Perfection of Charge (POC))
arrowBlue       Kaedah Pembayaran Balik Pembiayaan Perumahan Bagi Pembayaran Penuh/ Tunggakan/ Ansuran Bulanan Selain Daripada Potongan Gaji/ Pencen 
arrowBlue       Carian Persendirian / Carian Rasmi Atau Salinan Hakmilik Sebagai Dokumen Wajib Dalam Senarai Semak Permohonan Pembiayaan Perumahan Lppsa 
arrowBlue       Pemakluman Emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
arrowBlue       Penetapan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Gst) Pada Kadar 0% Ke Atas Insurans/ Takaful Pemilik Rumah Kediaman (Ltho) Dan Yuran Guaman 
arrowBlue       Pembatalan Pembiayaan 
arrowBlue       Penggunaan Format / Templat Sebut Harga Yuran Guaman 
arrowBlue       Penambahbaikan Proses Kerja Pembiayaan/Pinjaman Secara Kontra dan Kontra Lelongan 
arrowBlue       Makluman Penetapan Elaun-Elaun Yang Diambilkira Dalam Pendapatan Bersih Bagi Penentuan Kelayakan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 
arrowBlue       Penambahbaikan Kemudahan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Berkaitan Bajet 2018 
arrowBlue       Kalkulator Pengiraan Kelayakan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 
arrowBlue       Proses Permohonan Pembiayaan Tidak Perlu Menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA)
arrowBlue       Senarai Lampiran Baharu Bagi Dokumen Permohonan Pinjaman / Pembiayaan LPPSA 
arrowBlue       Makluman Susulan Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Mengenai Pengecualian Potongan Pinjaman Perumahan Bagi Pengiraan Pendapatan Bersih Penjawat Awam 
arrowBlue       Tuntutan Insurans Bencana Alam LPPSA Bagi Mangsa Banjir 
arrowBlue       Perpindahan dan Pertukaran Alamat Panel Insurans LPPSA (Etiqa Takaful / Etiqa Insurance) 
arrowBlue Proses Kerja Baru Bagi Pengeluaran Wang Pembiayaan/Pinjaman 
arrowBlue Hebahan Proses Kerja Baru Bagi Permohonan Kebenaran Menjual dan Penyata Baki Hutang  
arrowBlue Hebahan Larangan Menghebahkan Maklumat kepada Orang Ketiga 
arrowBlue Perpindahan dan Pertukaran Alamat Panel LPPSA (Etiqa, Takaful Malaysia dan Takaful Ikhlas) 
arrowBlue Bankruptcy Search, Doc. Stack & Centralized Submission of AR  
arrowBlue Hebahan Garis Panduan Penyediaan Dokumen LPPSA_May2017 
arrowBlue Integriti  
arrowBlue Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam(LPPSA) Berjaya Menerbitkan SUKUK Siri ke-2   
arrowBlue Notis Penggunaan Surat Iringan Standard Bagi Tujuan Penyerahan Borang Cagaran & Dokumen Sekuriti Untuk Semakan & Tandatangan Wakil Kuasa LPPSA   
arrowBlue Notis Penggunaan Dokumen Standard Bagi Urusan Pelepasan Hakmilik dan Gadaian / Penyerahanhak
arrowBlue Notis Penggunaan Borang Tuntutan Bayaran Balik Fi Pej. Tanah 
arrowBlue Pemilihan Panel Insurans di Dalam Borang Permohonan Online Pembiayaan Perumahan dan Bayaran Pampasan Kerosakan Kediaman
arrowBlue Power Of Attorney
arrowBlue Hebahan Perintah Duti Setem (Pengecualian) 2017 
arrowBlue Hebahan Mengenai Pembukaan Cawangan JPPH,Sepang 
arrowBlue Notis Makluman Penamatan Operasi Pejabat Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya  
arrowBlue Permohonan Penyata Tahunan  
arrowBlue Makluman Susulan Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Mengenai Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang Kepada Kerajaan 
arrowBlue Carian Rasmi / Persendirian dari Pejabat Tanah Yang Berkenaan 
arrowBlue Strong Demand On Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Maiden Sukuk Issuance 
arrowBlue Makluman Pengecualian Duti Setem ke Atas Surat Cara BPP dan LPPSA 
arrowBlue Penafian Berkenaan Agen/Pihak Ketiga bagi Urusan Pelanggan LPPSA 
arrowBlue Lelongan Hartanah
arrowBlue Kenyataan Makluman Mengenai Waktu Puncak Bagi Call Centre
arrowBlue Notis Makluman Panel Peguam
arrowBlue Kaji Selidik MUSE
arrowBlue Makluman Tentang Pelepasan Hak Milik
arrowBlue Perintah LPPSA (Tarikh Perletakhakan) 2015
arrowBlue Borang Cagaran dan Dokumen Sekuriti 
arrowBlue Tuntutan Lebihan Potongan Pinjaman Perumahan (Lebihan Baki Kredit)
arrowBlue Tranformasi BPP Ke LPPSA Mulai 1 Januari 2016
arrowBlue Siaran Media Pinjaman Perumahan Penjawat Awam
arrowBlue Tuntutan Insurans Bencana Alam Bagi Mangsa Gempa Bumi  
arrowBlue Pengeluaran Bayaran Pinjaman Perumahan Secara Electronic Fund Transfer (EFT)

 

Save

Go to top