BORANG MANUAL LMS

 

Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (Kecuali Permohonan Lanjut Tempoh Pinjaman) hendaklah dikemukakan melalui salah SATU (1) kaedah permohonan berikut:

(A) Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Atas Talian

KATEGORI SISTEM
Penjawat Awam  

Polis
Tentera
Badan Berkanun
Kerajaan Tempatan

ATAU

(B) Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Manual

Sila MUAT TURUN, CETAK dan KEMUKAKAN dokumen berikut kepada LPPSA:
i. Borang Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam
ii. Aqad Perlindungan Takaful (untuk pemilihan Panel Takaful sahaja)
iii. Surat Persetujuan Penyelesaian Hutang Pembiayaan Perumahan Sektor Awam
iv. Dokumen – Dokumen Sokongan Berdasarkan Senarai Semak Pinjaman

(i) Borang Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam

KATEGORI DOKUMEN
Anggota Pentadbiran Borang Permohonan Pembiayaan Perumahan Sektor Awam

Panduan Pengguna

Ahli Parlimen
ADUN
Hakim

(ii) Aqad Perlindungan Takaful (untuk pemilihan Panel Takaful sahaja) – Aqad Perlindungan Takaful boleh dicetak selepas melengkapkan borang permohonan di Portal SPPB.

(iii) Surat Persetujuan Penyelesaian Hutang Pembiayaan Perumahan Sektor Awam

KATEGORI DOKUMEN
KWSP Surat Persetujuan Penyelesaian Hutang Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Bagi Pilihan KWSP
Pencen Surat Persetujuan Penyelesaian Hutang Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Bagi Pilihan Pencen

 

(iv) Dokumen – Dokumen Sokongan Berdasarkan Senarai Semak Pinjaman

KATEGORI
Jenis I: Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah Siap
Jenis II: Membina Rumah Di Atas Tanah Sendiri
Jenis III: Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Dalam Pembinaan
Jenis IV: Membeli Tanah Dengan Tujuan Membina Rumah
Jenis V: Menyelesaikan Hutang Pinjaman Bank/Institusi Kewangan
Jenis VI: Membina Rumah Di Atas Tanah Pemohon Yang Dibeli Melalui Pinjaman Kerajaan
Jenis VII: Membuat Kerja Ubahsuai Rumah Atau Petak Rumah Kediaman