JADUAL HARGA TENDER

 

Tajuk Muat Turun
Jadual Harga Tender Bagi Melantik Panel Untuk Perkhidmatan Agensi Pemungut Hutang Bagi Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Tender Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan, Khidmat Sokongan Dan Pembaharuan Lesen Perkakasan Dan Perisian Di Pusat Data Dan Pusat Pemulihan Bencana Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Tender Perolehan Perkhidmatan Sewaan Tempat, Khidmat Sokongan, Membuka, Membungkus, Mengangkut, Menghantar, Memasang Semula, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perisian Serta Perkakasan Bagi Sistem Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) Di Pusat Pemulihan Bencana (DRC)
Jadual Harga Tender Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Khidmat Sokongan Serta Pembaharuan Lesen Perkakasan dan Perisian di Pusat Data Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Tender Perolehan Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Blade Server Di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Perolehan Perkhidmatan Percetakan Dan Penghantaran Surat Makluman Dan Notis Peringatan Untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Tender Bagi Perolehan Perkhidmatan Penyedia Latihan Bagi Program Pembangunan Dan Kepimpinan Eksekutif Untuk Pengurusan Atasan Dan Pertengahan Di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Perolehan Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengubahsuai, Mengintegrasi, Mengkonfigurasi, Menguji, dan Mentauliah Perkakasan dan Perisian Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS) di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Jadual Harga Tender Perolehan Perkhidmatan Sistem Pengurusan Emel di LPPSA