LPPSA One Stop Center

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan berada di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Johor Bahru seperti ketetapan berikut:-

Tarikh: 16 Julai 2020 (Khamis)
Masa: 9.00 pagi – 4.00 petang
Lokasi: Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Johor Bahru, Johor

Program anjuran ILKKM ini, khas untuk warga ILKKM, Johor Bahru sahaja. Jumpa anda di sana!