LPPSA One Stop Center

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan berada di Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) seperti ketetapan berikut:-

Tarikh: 10 Julai 2020 (Jumaat)
Masa: 9.00 pagi – 12.00 tengah hari
Lokasi: Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Cyberjaya

Program anjuran SWCorp ini, khas untuk warga SWCorp sahaja. Jumpa anda di sana!